International Particle Physics Outreach Group
 
Participating Institutes
Czechia
Prague

Univerzita Karlova v Praze - Ústav cásticové a jaderné fyziky

Ústav

Charles University in Prague - Institute of Particle and Nuclear Physics
Address Ústav cásticové a jaderné fyziky

Fakulta matematicko-fyzikální
Karlova Univerzita v Praze
V Holešovickách 2
18000 Praha 8
Ceská Republika
Phone +420 22191 2469
Fax +420 22191 2434
e-Mail Jiri Dolejsi
Výzkum a vzdelávání

Karlova Univerzita v Praze, první univerzita ve strední Evrope (založená 1348), má mezi svými fakultami také matematicko-fyzikální fakultu. Vzdelávání a vedecký výzkum na této fakulte jsou zamereny na ruzné oblasti fyziky, matematiky a informatiky. Fakulta také vzdelává ucitele matematiky a fyziky.

Cásticovou fyzikou se zabývá Ústav cásticové a jaderné fyziky. Jednotlivé pracovní skupiny se soustredují na prípravu detektoru a software pro experimenty a na fyzikální analýzu získaných výsledku. Pracují v rámci velkých mezinárodních skupin na experimentech v CERN, DESY a Fermilab, a také na projektu Pierre Auger. Vedle experimentátoru najdete v ÚCJF také aktivní teoretickou skupinu

Studiem na fakulte lze získat specializaci v mnoha oborech, vcetne jaderné a subjaderné fyziky, v bakalárském, magisterském a doktorském programu.

Stránky pro zájemce, popularizace
Užitecné odkazy
 
Legal Notice